אמוציולוגיה BHQ

הידע הרב שלי והניסיון שצברתי אפשרו לי לפתח שיטה חדשה, שמטרתה לחשוף את הסיבה האמיתית, את המוקדים ליצירת המתח הנפשי שגורמים למחלה זו או אחרת בגוף.
החקר והחיפוש החלו מתוך הנחת היסוד, שהנפש היא זו אשר מחוללת מחלה או גורמת לסימפטומים פיזיים,  והנפש מושפעת מרגש, ממחשב, מאמונות מגבילות, מיחסים עם עצמך, מיחסים עם סביבה, מתפישת העולם, הערך העצמי , מתנאי הקיום, מההתניות החברתיות, מצלילים ריחות טעמים שמקושרים לחוויות, מהתנהגויות, מערכים ממידות ועוד. ההבנה של מאפייני התודעה של האישיות החולה מאפשרת טיפול מקיף לגוף ולנפש.
הנושא והמחקר שלי התרחב גם לנוכח ההבנה, שהגוף הינו עולם בתוך עולם ומגיב לסביבתו בהתאם. אילולא היה מגיב היה מתנהל תקין. הגוף הוא המכונה הכי משוכללת
מכונה שאמורה להיווצר תקינה לחלוטין, מה מקלקל ? למה מתקלקל?

אם נדע מה משתקף ומה מקלקל, נוכל לבחור אחרת! לפעול אחרת! הגוף יגיב אחרת!
בהמשך לפיתוח השיטה כתבתי את הספר 'סוד נשיח הנפש'

 

"סוד משיח הנפש" הוא הספר בו תגלו את ההתנהלות החשיבתית הביצועית והחברתית הבלתי תקינה, שמשתקפת בגוף ואת ההתנהלות התקינה שאמורה להתרחש. זאת בכדי שתוכלו להתחבר להצלחה, לשפע ולבריאה היומיומית.

הספר מתרגם כל מונח רפואי, כל סימפטום, כל גורם מזיק חיצוני וכל מחלה לשיחת נפש והתייחסות של מי שהותקף בה, הספר חושף תהליכים שב-”תת מודע”
הספר אף מתרגם כל תא ואיבר בגוף בהתנהלותו התקינה, מה שהופך את הגוף למורה, מדריך לחיים.

תוך כדי קריאה וחיפוש מצבים תוכלו להבין מה עובר עליכם , על ילדיכם, על בני הזוג, על הוריכם, על חברכם, על אנשים סביבכם. תוכלו להבין מה יעשה או לא יעשה בחיים,
מה נכון ומה לא נכון, מה משתלם או לא משתלם במערך החברתי גם בינכם לבין עצמכם ובעיקר משתלם למצב גופכם, הספר מיועד לכל הבריאים וגם לחולים, למטפלים , לאנשי רפואת הגוף והנפש, לאנשי חינוך להורים, למאמנים ולכל מי שרוצה ללמוד ולהבין איך לחיות טוב יותר.

הספר מפשיט, מלשין, מרכל, מגלה, מספר את מה שלא העזתם לדבר עליו עם עצמכם ועל מה שיקיריכם לא גילו לכם על עצמם.

התובנות וזרקורי האור שהנחו אותי בפיתוח השיטה/נקודת המבט על החיים והגוף הן :

"מה שקרה וקורה בחיינו הוא פרי יצירתנו "

"בריאות היא חובה ולא זכות !"

"בריאות היא בריאה יומיומית"

"הגוף הינו המכונה הכי משוכללת
ממנה נלמד אורחות והלכות חיים
לבריאות חברתית , שפע ואושר."

"בריאות = אושר = הצלחה = שפע"

תחשוב בריא !
שהרי, הגוף בשפתו, מייצר את מה שאתה חושב.

למה אבחון ? כי כוחו של האבחון המדויק מוביל להכרות והכרה של האדם את עצמו ואת הסיבות הקושרות אותו לאירועים בחייו ,

להצלחותיו או לכישלונותיו ואלה מביאים אותו לקבל את כוח ההחלטה לאן לפנות.

לגבש רצון מתוך הכרת הצורך והכרת הכלי שהוא ,להגיע להשלמה פנימית עם עצמו ולשביעות רצון מבחירותיו והישגיו.

לאבחון נכון יש כוח הצלחה של למעלה מ50% בדרך לבחירת שינוי מסלול וקבלת החלטות שיובילו לבריאות והצלחה .

למה קראתי לתחום אמוציולוגיה ?
מכיוון שאמוציה היא ביטוי להוויה ורגש ונראית גם בגוף באופן חיצוני, גם בתנועה וגם בבדיקות הדם.

אמוציולוגיה BHQ