בקורס אמציולוגיה תלמדו:

  • לבנות מפת אישיות
  • לאבחן אישיות על פי:
    בדיקות הדם של המטופל, אפיון גופו כפות ידיו ורגליו, ועל פי סימפטומים כאב ומחלה.
  • אמוציולוג מוסמך ידע לאפיין את תודעתו ותפישת עולמו של המטופל,
    לאפשר לו לגעת ולהכיר את תודעתו , להפסיק לספר לעצמו סיפורים, להכיר באמת.

הקורס יכלול עשרה מפגשים קבוצתיים
ועשרה מפגשים אישיים שלי עם כל מטפל לתרגול
מפגשים קבוצתיים : למידת החשיבה ותפישת העולם האמוציולוגית
הסתכלות שונה ואחרת על מערכות הגוף בראייה הוליסטית, הקשר המערכות למעגלי החיים
האישיים, למערכות יחסים בעבר ובהווה, בניית מפות אישיות ל פי בדיקות הדם וכיצד נציג זאת
למטופל. כמו גם נלמד תרגילים למקד כל מטופל לתוך עמו ולנוכח מה שנכתב עליו ועל סביבתו.
מפגשים אישיים : בניית מפת אישיות של מטופל על פי בדיקות הדם וכף הרגל ,מרידיאנים ושרירים
על פי המקצוע בו עוסק המטפל, כלומר קישור הידע הקיים עם הידע האמוציולוגי וכל האינפורמציה
שמצויה בספר, כשהמטרה שבניית המפה ותכנית הטיפול תהיה פשוטה עבור כל אחד מאתנו ונעשה
קיצורי דרך בתהליכי ריפוי והכוונת מטופלים לתודעת בריאות.
מועדי המפגשים
קבוצה אחת בימי שלישי בערב 19-21 אחת לשלשה שבועות עד חודש
קבוצה שניה בימי שישי בוקר 10-13 כנ"ל
מפגשים אישיים בתאום אישי לכ"א מהשיעור הקולקטיבי החמישי ואילך.
קבוצה ראשונה מתחילה לימודיה באוגוסט 2019 בהרצליה
קורסים לקבוצות נוספות יפורסמו בהמשך
ניתן להזמין קורס לקבוצות מאורגנות בתיאום עם בהירה
שלכם באהבה והתרגשות להפיץ את הידע החדש כמקדם לכולנו
בהירה מנטש שחק  0547555539