Entries by Behira

הורות אמוציולוגית

הורות אמוציולוגית הורות בהקשבה מעשירה –מקדמת. כהורים אנחנו רוצים לדעת מה עובר עליו ? כמעט כל הורה בהגיון רוצה הכי טוב לילדיו! מי ההורה, שבסתר ליבו, לא מרגיש שהצלחתם היא הצלחתו ? כולנו כהורים מרגישים שהילד משקף אותנו, כולנו היינו רוצים להרגיש מתפארים בילדנו ,כלומר בעצמנו, שעשינו הכול והכי טוב לשגשוגו, שהצליח לנו והוא הכי מאושר, בזכות הבסיס שקיבל...

המחלה משקפת אותי

המחלה משקפת אותי זו המחלה שלי וזו המחלה של הילד שלי, שמשקפות אותי ונוכחותה בחיי,לטובתי ! הכול למען ה"ערך העצמי" שלי. המחלות באות לעורר אותי, לעשות הכול לשלום פנימי ולשביעות רצון מעצמי ומתוך כך מסביבתי ומעשיי. ואיך אבין? ואיך אדע? להתייחס לשיחות שנחשפו כבר בספר "סוד משיח הנפש"? גם איך אדע לשייף את היהלום שאני ? איך...

מראה להמראה

מראה להמראה סוד משיח הנפש משקף לנו את התת מודע מתוך הסתכלות מראה, בסימפטומים ובמחלה ואיך נתחבר לעומק הדברים, נשתמש בהם ונדע לאסוף נוספים, בכל המעגלים וכדי שנהיה כולנו בריאים בכל ומכל מעגלי החיים החברתיים.העולם הוא מראה עבורנו , אירועים הם מראה, אנשים הם מראה ואפילו אנחנו מראה לנו. איך מביטים במראה? האם מי שאני רואה זה...

סוד משיח הנפש

סוד משיח הנפש הספר הזה הינו, כלי להתפתחות אישית, מה זו התפתחות אישית ? הרי כל ההרצאות, מדברות על התפתחות אישית , במה זו שונה ? ההתפתחות אינה לאן שצריכים להתפתח לדעת החברה , ההתפתחות היא לאיזון פנימי ואיזון בריאותי , התפתחות בינך לבין עצמך , בדיוק למקום שתבין שכדאי לך. הספר מביא אינפורמציה , הוא מספר עלייך, על מחשבותייך,...